SCP rapport Kunstminnend Nederland verschenen

Nieuw SCP rapport: Kunstminnend Nederland

De kunstzinnige interesse in Nederland gepeild:

  •  In populaire kunstvormen zijn meer mensen (82%) geïnteresseerd dan in gecanoniseerde kunstvormen (53%).
  • Wat betreft de aandelen werkelijke bezoekers onder de geïnteresseerden houden gecanoniseerde en populaire kunstvormen gelijke tred. In beide gevallen brengt ruim een derde van de geïnteresseerden brengt een bezoek.
Kunstminnend Nederland SCP

Kunstminnend Nederland SCP

  • Dat populaire kunstvormen meer mensen trekken, ligt dus niet aan een verschil in ‘conversie’ (interesse omzetten in bezoek), maar aan het verschil in aantallen geïnteresseerden.
  • De meest genoemde reden tot niet-bezoek van geïnteresseerden is ‘het kwam er gewoon niet van’.
  • Het stijgende opleidingsniveau leidde niet tot een groter bereik van gecanoniseerde kunst, maar voorkwam wel een daling van het bereik.
  • Als de trends zich doorzetten, staat de gecanoniseerde kunsten in de komende decennia een dalend bereik te wachten, vanwege de andere interesses van recentere geboortejaargangen en vanwege het einde van de onderwijsexpansie.

Dit zijn enkele bevindingen uit het rapport Kunstminnend Nederland? Interesse en bezoek, drempels en ervaringen, dat het Sociaal en Cultureel Planbureau op 7 mei aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker aanbiedt. In dit rapport onderzoekt dr. Andries van den Broek in welke mate Nederlanders in kunst geïnteresseerd zijn. Hij beschrijft van een reeks kunstvormen, hoeveel mensen daarin geïnteresseerd zijn en hoeveel van die geïnteresseerden ook een bezoek aan een tentoonstelling of voorstelling brachten. Hij gaat na welke redenen geïnteresseerde niet-bezoekers voor hun niet-bezoek opgaven en hoe bezoekers hun kunstbezoek ervoeren. Tevens gaat hij kort in op de situatie elders, in het verleden en in de toekomst. Het grootste deel van het rapport is gebaseerd op een bevolkingsonderzoek uit 2009 onder ruim 1500 personen van 16 jaar en ouder.

Bron: persbericht SCP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>