Wie is er schuldig bij een kettingbotsing qua verzekeringen?

February 7, 2021 by No Comments

De gevolgen van een kettingbotsing kunnen erg groot zijn. Niet alleen de fysieke gevolgen voor inzittenden maar ook de schade aan de auto’s. De grote vraag is wie draait er op voor de schade. Begin dit jaar was er een kettingbotsing op de A32 tussen Heerenveen en Leeuwarden. Dit was het gevolg van de dichte mist en de schade was enorm. In de meeste gevallen is bij een kop-staartbotsing de achterop rijdende automobilist de schuldige. Bij een kettingbotsing is dit lastig te bepalen omdat het een reeds botsingen is. Het is dus niet gemakkelijk te bepalen wie de schuldige is. De politie gaat een onderzoek verrichten om te kijken wie de schuldige is.

Automobilisten nemen een aansprakelijkheidsverzekering af om zich te kunnen verzekeren tegen schade die je een ander kan aandoen. Deze verzekering is in Nederland niet verplicht maar wel aan te raden. De schade aan de eigen auto wordt bij deze verzekering niet gedekt. Een autoverzekering is wel verplicht en zonder deze mag je de weg niet op. Je verzekert je auto voor de schade die ontstaat in het geval van een ongeluk.

In het geval van een kettingbotsing wordt de schade vergoedt door de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Als dit niet mogelijk is op basis van het onderzoek dat de politie heeft uitgewezen, kunnen de verzekeraars samen overwegen een extra onderzoek uit te voeren. Daarnaast is er andere mogelijkheid waarbij een oplossing wel aanneembaar is. Bij deze oplossing wordt gekeken of elke verzekeraar de schade van zijn eigen klant kan oplossen. Hierbij wordt dan achterwege gelaten wie aansprakelijk is. In 2014 werd een kettingbotsing op deze manier opgelost. Bij deze kettingbotsing waren 10 auto’s betrokken. In dit geval was het handiger dat elke verzekeraar zijn klanten hielp. Wanneer elke verzekeraar de schade van zijn klant oplost kan het voorkomen dat één van de verzekeraars uit het buitenland komt. Deze verzekeraar is dan geen lid van het Verbond van Verzekeraars, hiermee zal eerst een overeenstemming moeten worden bereikt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *